CIAK Auto Akademija u Bitoli

CIAK Auto Akademija je tehnološki saveznik profesionalnih mehaničara u svijetu automobila. Posvećena je  inovacijama, konkurentnosti, stvaranju napretka i održavanju učinkovitosti mehaničara na današnjem tržištu automobila. Pretvara seminare, novosti i trendove u aktualna tehnička rješenja za profesionalne mehaničare, čime olakšava rad mehaničarskih radionica i jača njihovu budućnost. 15. ožujka, u Bitoli u Makedoniji je održan praktični trening na teme: ECU jedinica i senzorika motora, te Elektrika vozila. Cilj ovih edukacija je razumijevanje uloge raznih senzora i aktuatora na vozilu, usvajanje pristupa mjerenja komponenata, te razumijevanje rezultata dobivenih mjerenjem. Predavač: Igor Šlajs (CIAK Auto, voditelj tehniče podrške)

Unesite svoje korisničko ime i lozinku kako biste se prijavili na svoj račun