CIAK Auto Akademija u Banjoj Luci

Kontinuirano ulažemo u edukaciju naših poslovnih suradnika i prodajnog tima na području cijele regije. 10. veljače u Banjoj Luci održali smo seminar i praktični trening na temu elektrike vozila, te senzora i aktuatora. Predavač: Igor Šlajs, voditelj tehničke podrške, CIAK akademija. Cilj seminara: usvajanje pristupa mjerenja komponenata te razumijevanje rezultata dobijenih mjerenjem, tumačenje shema elektrike vozila i praktična primjena

Unesite svoje korisničko ime i lozinku kako biste se prijavili na svoj račun