DSG kvačilo 0AM mjenjača

Na oko jednostavan, mjenjač je svojom konstrukcijom iznimno kompleksan. Postoje dvije inačice navedenog mjenjača s kvačilom koje se često nazivaju „mokri“ i „suhi“. Seminar se temelji na suhom tipu kvačila koje je moguće promijeniti u Vašem servisu uz pomoć specijalnog alata, a uz poštovanje protokola prilikom same izmjene.

Polaznici su u sklopu edukacije prošli opis rada mjenjača po komponentama, razlike između mokrog i suhog tipa mjenjača i kvačila, praktičnu izmjenu kvačila po koracima i naputcima od strane proizvođača te prilagodbu dijagnostičkim uređajem nakon izmjene.

Unesite svoje korisničko ime i lozinku kako biste se prijavili na svoj račun