Terenske edukacije

Elektrika vozila

Cilj seminara je usvajanje pristupa mjerenja komponenata te razumijevanje rezultata dobivenih mjerenjem,
tumačenje shema elektrike vozila i praktična primjena mjerenja komponenti.
1.100 kn
  • Osnove elektrike (napon, struja i otpor)
  • Pristup komponentama te mjerenje s razumijevanjem
  • Korištenje multimetra
  • Razumijevanje i čitanje shema vozila
  • PWM signal te njegova primjena
  • Ispitivanje električnih komponenti na vozilu
  • Osciloskop i njegova primjena
1. seminar

Unesite svoje korisničko ime i lozinku kako biste se prijavili na svoj račun