Izdanje 24

Sustavi ubrizgavanja LPG-a i CNG-a

Sve strože norme za sprečavanje onečišćenja okoliša prisiljavaju proizvođače automobila da razvijaju učinkovitija i ekološki prihvatljivija vozila. Jedna od tehnologija koju su nedavno promovirali proizvođači je razvoj plinom pogonjenih motora, što predstavlja modifikaciju koja se već mnogo godina primjenjuje kao isplativo rješenje.

Dvogorivna vozila karakterizira uporaba motora s unutarnjim izgaranjem koji mogu biti pogonjeni s dva različita goriva, a koja su obično benzin i stlačeni plin (LPG, CNG ili LNG). Unatoč tome, također se mogu pronaći dizelski motori (posebno u industrijskim vozilima) koji su pogonjeni dizelskim gorivom i nekim od navedenih plinova.

Izdanje 24

Hibridna tehnologija

Svrha spajanja motora s unutarnjim izgaranjem s elektromotorom je postizanje poboljšane učinkovitosti jer električni sustav može nakupljati energiju koja nastaje prilikom kočenja u obliku električne energije te ju pohraniti u bateriju.

Nasuprot tome, kod vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem ta energija gubi se u obliku topline koja se proizvodi trenjem između kočionih pločica i diskova, ali i u obliku topline koja se proizvodi trenjem između pokretnih dijelova motora s unutarnjim izgaranjem kada vozilo koči tijekom usporavanja.

Izdanje 23

Analiza dizelskih plinova

Od trenutka izrade prvih motora s unutarnjim izgaranjem, izlazna energija dizelskog motora bila je mnogo veća od njegove izravne  konkurencije, što predstavlja čimbenik koji je, u spoju s cijenom goriva, rezultirao njegovom apsolutnom dominacijom u području industrijskog i teškog transporta i općenito među primjenama povezanima uz mobilnost.

U početku je njegova primjena u motornim vozilima lake kategorije bila ograničena zbog činjenice da su dizelski motori bili skuplji, teži, glasniji i ograničeniji po pitanju fleksibilnosti u radu. Dugi su niz godina složenost i preciznost koje su povezane uz sustave ovih motora za dovod goriva povećavale troškove proizvodnje, a koji su u konačnici  nadoknađeni
evolucijom tehnika strojne obrade i automatizacijom strojeva.

Izdanje 22

Napredni sustavi za pomoć u vožnji

Prodaja vozila diljem svijeta raste iz godine u godinu. Da bi se dobila predodžba koliko ona zapravo raste, dovoljno je reći da je tijekom 1990-ih u svijetu prodano ukupno 39,2 milijuna vozila. U 2016. prodano je više od 74 milijuna jedinica. Ovaj porast u prodaji također je rezultirao i povećanjem broja prometnih nesreća.

Ljudski čimbenik, ceste i sama vozila ključni su elementi koji dolaze do izražaja kod nesreća. Korisnici su svjesni navedenog te zbog toga pri kupnji vozila pokazuju sve veći interes za različite sigurnosne sustave ugrađene u vozila raznih proizvođača.


Međutim, važno je uzeti u obzir činjenicu da ovi sustavi uključuju brojne troškove istraživanja i razvoja koji se odražavaju na konačnu cijenu vozila. To predstavlja problem jer je, prema provedenim anketama, pri procjeni kupnje vozila primarni čimbenik još uvijek cijena, a kojoj se daje prednost ispred estetike, potrošnje goriva, pa čak i sigurnosti.

Izdanje 21

Najnovija generacija dizelskog ubrizgavanja goriva

Potraga za većim radnim učinkom, nižom potrošnjom goriva i, prije svega, sukladnosti s normama koje se odnose na emisije u novije je vrijeme rezultirala značajnim razvojem dizelskog motora. Tehnički najznačajniji aspekt čini sustav za dovod goriva. On se razvio izmehaničkog sustava s neizravnim ubrizgavanjem putem linearnih crpkiu današnji Common Rail sustav (dobava preko zajedničkog voda) kod kojeg se ubrizgavanje izvodi rotacijskom crpkom ili ubrizgivač crpke.


Common Rail sustav jedina je opcija za ubrizgavanje dizelskog goriva koja pruža potpunu neovisnost u pogledu momenta ubrizgavanja, trajanja i težine ubrizganog goriva. Ovo proizlazi iz činjenice da tlak goriva ne ovisi o brzini rada motora te da se otvaranjem i zatvaranjem ubrizgivač upravlja elektroničkim putem.

Prethodni sustavi za ubrizgavanje ovisili su o brzini rada motora i bilisu uvjetovani mehaničkim čimbenicima. Optimalno raspršivanje goriva zahtijeva dostatan tlak na početku i na kraju razdoblja ubrizgavanja kako bi se time spriječio nastanak čestica i emisija, a koji, u konačnici, ubrizgivači nisu uspjeli postići.

Izdanje 20

Sigurnost hibridnih i električnih vozila

Posljednjih godina elektrifikacija se etablirala kao jedina održiva opcija za dugoročno smanjenje emisija CO2 koje zahtijeva automobilski sektor, potičući razvoj hibridnih pogona ili potpuno električnih sustava i pohranu ili proizvodnju električne energije koja omogućava njihovu mobilnost. Sva ova vozila, uključujući i vozila s vodikovim stanicama, dijele zajedničku tehničku značajku koja je izravno povezana s performansama i radnim dometom potrebnim za njihov marketing i distribuciju: sva su ona opremljena visokonaponskim električnim sustavom.

 

Rizik od strujnog udara odnosi se prvenstveno na komponente koje rade ili provode visoki napon i operacije koje zahtijevaju intervenciju u njihovoj okolini. Kod hibridnih vozila postoji dodatni rizik koji proizlazi iz radne temperature termalnog motora, a kod vozila s na gorivo postoje rizici povezani s vodikom kao kemijskim elementom te ostali rizici koji mahom proizlaze iz njegovog skladištenja pod vrlo visokim tlakom.

Izdanje 19

Dijagnoza multimetrom i osciloskopom II

Mjerenje električne struje je metoda dijagnostike i verifikacije električnih sustava, zbog suštinske nevidljivosti kako energije, tako i električnihkarakteristika materijala. Kada su vrijednosti električne struje nepromjenjive, obično ih nazivamo jednostavno njihovim imenom, izražavajući da napon ili intenzitet imaju određenu vrijednost za koju pretpostavljamo da je konstantna kada je krug aktivan. Međutim, rad većine električnih sustava automobila je romjenjiv kako bi se prilagodio nepredvidivim prometnim i vremenskim uvjetima ili pak promjenjivim zahtjevima vezanima za sigurnost i udobnost pri vožnji, te se uslijed toga uspostavlja promjenjiv, pa čak donekle i diskontinuiran odnos između električnih vrijednosti i vremena koje zovemo signalima.

Varijacija električne struje u naponu, frekvenciji, razdoblju, intenzitetu ili kombinaciji triju gore navedenih čini samo po sebi načelo regulacije rada, te prijenosa informacija, što omogućuje da se električni sustavi prilagode fizičkim varijablama vezanim uz njihovu funkciju. Brzina reakcije, preciznost regulacije ili povećanje prijenosa podataka dovodi do postojanja sve promjenjivijih ili bržih signala. Interpretacija podataka i analiza njihove evolucije u numeričkom formatu moguća je samo za ljudsko biće, i to u prošlom vremenu i uz očita ograničenja brzine.

Izdanje 18

Dijagnoza multimetrom i osciloskopom

Od svojih početaka do danas, evolucija automobila bila je nezaustavljiva. Ako pogledamo unatrag, lako možemo razlučiti tri evolucijska razdoblja povezana s automobilskom električnom opremom. U prvom razdoblju, tehnička evolucija vozila bila je usmjerena na mehaničke sustave s ciljem poboljšanja performansi i lakoće vožnje. Električni sustav automobila razvio se zajedno s ostatkom vozila kako bi zadovoljio osnovne potrebe kao što su paljenje smjese, pokretanje motora, punjenje baterije ili signalizacija i svjetla.

 

U drugom razdoblju, rođena je sama elektromehanika, elektrifikacijom nekih pomoćnih stavki motora ili prijenosom i uvođenjem nove komforne opreme. Količina električnog ožičenja i opreme automobila značajno se povećala kako bi se ponudile nove funkcije ili automatizirale
neke od već postojećih. Funkcionalna ovisnost se povećala na način da je za prilagodbu ili dijagnostiku i popravak nekih mehaničkih sustava neophodna uporaba posebne opreme za lektrična ispitivanja i mjerenja.

Izdanje 17

Analiza plinova u motorima sa unutarnjim izgaranjem

Stvaranje motora s unutarnjim izgaranjem i razvoj automobilskih vozila predstavlja temeljnu okosnicu za prijevoz ljudi i robe kakav danas poznajemo. Između velikog broja različitih motora i goriva koji su razvijeni i nama dostupni, 4-taktni motori s unutarnjim izgaranjem s benzinskim gorivom postali su povijesno dominantni zbog svoje operativne fleksibilnosti i lakoće upravljanja, te su trenutno ujedno i najrašireniji motori u području cestovnog prijevoza. Za značajan dio tog uspjeha zaslužne su karakteristike goriva koje oni koriste, koje omogućava velike prednosti uz samo jedan uvjet, da se proporcionalno miješa sa zrakom.

 

Točno doziranje mase goriva u stehiometrijskom omjeru sa zrakom koji se uvlači u cilindre osigurava maksimalnu učinkovitost motora uz minimalnu proizvodnju zagađujućih tvari, a isto se može provjeriti analizom plinova koji nastaju izgaranjem. Analiza ispušnih plinova daje informacije o početnom omjeru smjese i razvoju izgaranja. To nije samo moćan dijagnostički alat za rješavanje kvarova već i bitan proces provjere i kontrole emisije tvari koje zagađuju okoliš.

Izdanje 16

Sustav prijenosa

Nevjerojatno je, ali istinito da je odlučujući čimbenik u dizajnu automobila bilo osmišljavanje prijenosnog sustava. Za povezivanje stacionarnih motora s unutarnjim izgaranjem sa strukturama već postojećih konjskih zaprega bio je potreban samo izum sustava koji bi mogao prenositi silu i kretanje od svog izvora, motora, na kotače.

 

To nije bio nimalo lak zadatak, a potaknuo je razvoj cijelog jednog mehaničkog sustava koji je, nakon godina proučavanja i razvoja, bio sposoban prenositi, prekidati i pretvarati snagu kako bi je prilagodio potrebama vožnje vozila koje se kreće preko različitih površina tla. Danas je dizajn prijenosnog sustava ključni čimbenik performansi, potrošnje goriva i dinamičke kvalitete automobila. Proučavanje i razvoj
prijenosnog sustava jednako su nužni su koliko i oni samog motora. Izuzetan motor je od male koristi ako se njegov potencijal ne može u potpunosti prenijeti na kotače i pretvoriti u kretanje. Ovaj tekst opisuje nastanak prijenosnog sustava, fizičke pojave vezane uz prijenos snage u vozilima, kao i različite komponente koje čine sustav odgovorne za ovu zadaću, s posebnim naglaskom na sustav spojke.

Izdanje 15

Stanje tehnike senzori i aktivatori

Automobilska industrija doživljava neprestani tehnološki razvoj kako bi proizvela što udobnija vozila što boljih radnih svojstava koja su istodobno sigurnija i prihvatljivija za okoliš. Veliki dio te evolucije ostvaruje se ugrađenim elektroničkim sklopovima kojima se poboljšava rad tradicionalnih mehaničkih sustava i elemenata.  Interakcija između mehaničkih sustava i elektronike moguća je zahvaljujući senzorima čiji zadatak je pretvorba svih vrsta fizičkih varijabli u električne signale i aktivatorima koji električne signale pretvaraju u mehanički rad. Elektronički sustavi za paljenje i ubrizgavanje goriva bili su općenito prvi sustavi s elektroničkim upravljanjem koji su se ugrađivali u vozila. Rad oba sustava uvelike ovisi o fizičkim parametrima koji se stalno mijenjaju (temperatura, tlak, brzina vrtnje i sl.) i koji imaju neposredan utjecaj na rad i karakteristike motora.

 

Tradicionalni mehanički sustavi upravljanja relativno su spori i njihova preciznost nije velika što ponekad dovodi do promjenjivog i ponekad neučinkovitog rada motora. Elektroničko upravljanje istim funkcijama povećava brzinu reakcije i preciznost dok istodobno omogućava jednostavniju konstrukciju mehaničkih elemenata radi veće jednostavnosti u cjelini.

Izdanje 14

Tehnologija deaktiviranja cilindara u vozilu

U jednom trenutku tijekom 2010. godine, broj automobila na cesti premašio je milijardu, a računa se da će 2035. godine, s proizvodnjom od oko 100 milijuna automobila godišnje, ta brojka biti približno 1,8 milijardi. Automobil je kopneno prijevozno sredstvo s najvećom potrošnjom energije po osobi i kilometru za stvarnu i maksimalnu popunjenost. Stoga je najneučinkovitiji i najskuplji, kako za korisnika, tako i za društvo, a ujedno emitira najviše razine emisija u atmosferu. Što se tiče efekta staklenika i globalnog zagrijavanja, vozila manjeg kapaciteta i pokretana motorima s unutrašnjim izgaranjem proizvode najveće količine CO, po putniku. Za to su posebno odgovorni osobni automobili zbog visokog omjera mase i performansi.

Izdanje 13

Dijagnostika

Do prije nekoliko godina, iskustvo mehaničkih tehničara s nekoliko osnovnih alata uglavnom je bilo dovoljno za popravak vozila. Međutim, stalna tehnička evolucija automobila i ugradnja novih sustava i komponenata povećali su složenost dijagnoze kvarova, što je zadatak koji može biti nepravilan ili neučinkovit bez dovoljno znanja i potrebnih resursa. Ispravan i uredan dijagnostički protokol povećava šanse za pronalazak izvora anomalije u vozilu, kao i za identificiranje oštećenih dijelova sustava, kako bi se popravak ili zamjena izveli na učinkovit i uspješan način. Logički model smjernice ili slijed kojeg treba slijediti tijekom dijagnostičkog postupka presudan je za pronalaženje kvara i utvrđivanje njegovog mogućeg rješenja uz  istovremeno optimiziranje raspoloživih resursa i vremena popravka.

Izdanje 12

Sustavi za pokretanje i punjenje

Vozila na motore s unutarnjim izgaranjem zahtijevaju komponente koje mogu pokrenuti motor, proizvesti električnu energiju i dio pohraniti. Dijelovi odgovorni za ove funkcije čine sustave za pokretanje i punjenje i provode prekidni ciklus pretvorbe električne u mehaničku energiju i obrnuto. Ovi sustavi omogućuju kontinuirano izvođenje ciklusa pokretanja, rada i zaustavljanja i prekidanje po potrebi. Elektropokretač pretvara električnu energiju (koja se napaja iz baterije) u mehaničku energiju za rotaciju motora dok se ne pokrene. Istodobno, kako bi motor mogao nastaviti raditi, potreban je generator električne struje ili alternator.

Alternator, za razliku od elektropokretača, mehaničku energiju (iz okretaja motora) pretvara u električnu. Dio električne energije koju isporučuje alternator pohranjuje se u bateriji, a ostatak opskrbljuje terete vozila, među kojima je i sam motor. Električna energija pohranjena u bateriji koristit će se za ponovno pokretanje motora i opskrbu nekim električnim krugovima vozila kada se motor zaustavi.

Izdanje 11

Održavanje automatskih mjenjača

Koncept automatskog mjenjača ili automatskog zupčanog prijenosnika temelji se na mogućnosti automatske promjene prijenosnog omjera stupnja prijenosa ili brzine, odnosno bez potrebe da to vozač ručno izvodi korištenjem poluge za biranje. To znači da vozila opremljena automatskim mjenjačem imaju samo dvije papučice (kočnicu i gas), dakle, nemaju papučicu kvačila i konvencionalnu polugu za biranje stupnja prijenosa. Automatski mjenjači sve se češće primjenjuju na tržištu. U početku su razvijeni za ugradnju u vozila vrhunskih klasa gdje je udobnost korisnika od iznimne važnosti, a sada se počinju koristiti u većini modela automobila koji se proizvode. Danas je moguće pronaći beskonačan niz modela vozila s različitim tipovima zupčanih prijenosnika i odgovarajućim varijacijama svakog tipa, čime se postiže određena upotreba za svaki tip prijenosa.

Izdanje 10

Dijagnostika pass-thru

Unapređenje opreme i spektakularni tehnološki razvoj automobilske industrije kojem smo svjedočili posljednjih godina rezultirali su znatnim porastom dijagnostičkih zadataka u automehaničarskim radionicama. Danas dijagnostika velikog postotka neispravnosti neizbježno uključuje uporabu samodijagnostičkih alata koji komuniciraju s različitim elektroničkim upravljačkim jedinicama vozila radi pristupa i pregleda memorija neispravnosti, podataka generiranih putem senzora, izračunatih parametara i izlaznih signala koji potječu od različitih aktuatora. Rukovanje ovim alatima u mnogim je slučajevima ključno za razlikovanje mehaničkih i električnih neispravnosti, a bitno je prilagoditi određene sastavnice nakon zamjene, bilo zbog promjena u dizajnu sastavnica, resetiranja vrijednosti podešenja uslijed starenja ili jednostavno u svrhu postavljanja početnih parametara u skladu s proizvodnim dozvoljenim odstupanjima.

Izdanje 9

Sustavi povezivanja

Povezivanje je sposobnost uređaja da samostalno razmjenjuje podatke s osobnim računalom ili drugim elektroničkim uređajem. U automobilskom sektoru stvarnost se mijenja i razvija na takav način da ne samo da pruža uslugu korisniku, već omogućava i vozilu da ima sposobnost da do neke mjere autonomno funkcionira. Važnost ovih sustava je takva da će se prodajna strategija novih modela usredotočiti na ove značajke. Od 10% modela koji su stavljeni na tržište u 2014. godini po predviđanjima narast će na 75% modela stavljenih na tržište u 2020. godini.

 

Proizvođači trenutno ugrađuju WiFi vezu u vozila koja pružaju uslugu povezivanja putem vozila svim onim ljudima kojima je potrebna, bilo zbog poslovnih potreba bilo jednostavno radi pristupa internetu za potrebe zabave. Ova veza pruža i druge prednosti, kao što su mogućnost daljinske dijagnostike kvarova, mogućnost pružanja pomoći na cesti i informacija u stvarnom vremenu o prometu i uvjetima na cesti, ili informacija o dostupnosti slobodnih parkirnih mjesta, kao i informacija o lokaciji vozila u slučaju krađe, pa čak i informacija o cijenama goriva u najbližim benzinskim postajama. Sustav također omogućava nadzor stanja održavanja vozila i unaprijed upozorava vozača na potrebu servisiranja.

Izdanje 8

Downsizing motora

Smanjivanje se odnosi na koncept minijaturizacije i optimizacije performansi motora kako bi mu se dale slične ili superiorne karakteristike kao u motorima većeg kubičnog kapaciteta. Štoviše, ova tehnika smanjuje razinu emisije štetnih tvari u atmosferu i poboljšava se potrošnja goriva. Posljednjih godina praktički su svi proizvođači počeli koristiti tehnologiju smanjivanja obujma motora. Inženjeringom je poboljšana toplinska učinkovitost motora s unutarnjim sagorijevanjem do te mjere da se motori mogu konstruirati s mnogo manjim dimenzijama uz održavanje iste ili čak s većom radnom snagom mnogo većih motora.

 

Kombinacijom smanjenja broja cilindara i/ili kapaciteta cilindra, uz dodavanje različitih sustava kao što su izravno ubrizgavanje goriva, prisilna indukcija, promjenjivo vrijeme ventila, promjenjivo podizanje ventila, promjenjivi usis, inteligentno upravljanje toplinom itd., brendovi su u mogućnosti izgraditi motore velike snage, a većina njih nije veća od 1600 cm³ i ima manje od četiri cilindra. Iako je smanjivanje usmjereno na benzinske motore, ono je primijenjeno i na dizelske motore, s pojavom modularnih arhitektura; manji benzinski i dizel motori sa sličnim karakteristikama izgrađeni su na istoj osnovi i dijele veliki broj elemenata, čime se smanjuju problemi s troškovima i pouzdanošću koje su imali proizvođači.

Izdanje 7

Ulja, maziva, tekućine

Motori s unutarnjim izgaranjem omogućuju pretvaranje energije dobivene izgaranjem u mehanički rad. Takvi motori za pokretanje imaju veliki broj pokretnih dijelova podvrgnutih velikim opterećenjima i visokim temperaturama. Tijekom rada pokretni dijelovi se trljaju. Takvo trenje stvara toplinu i uzrokuje trošenje sastavnica, što dovodi do prekomjerne zračnosti, lomljenja ili čak zastajanja između njih. Da bi se to spriječilo, u motoru se koriste sustavi za podmazivanje, čime se stvara sloj između pokretnih dijelova koji smanjuje trenje i probleme koji se mogu stvoriti. Tekućina koja se koristi za podmazivanje je motorno ulje.

Izdanje 6

Kontrola vožnje: Ovjes

Sustav ovjesa dio je aktivne sigurnosti vozila. On je odgovoran za osiguranje udobnosti putnika sprječavanjem prijenosa oscilacija tla na tijelo. Također osigurava da kotači ostanu u dodiru s tlom, održavajući tako dinamičku kontrolu vozila. Oscilacije koje se mogu osjetiti u vozilu moraju se održavati unutar određenih parametara i ne mijenjati stanje svijesti putnika. Procjenjuje se da je razina udobnosti osobe od 1 do 2 oscilacije po sekundi. Iznad tih vrijednosti živčani sustav postaje uznemiren, dok se ispod njih osoba može osjećati loše.

Izdanje 5

Električno vozilo

Tijekom godina došlo je do velikog tehnološkog napretka u automobilskom sektoru, ali nema sumnje da je predstavljanje električnog vozila bilo jedno od najznačajnijih. Prve generacije električnih vozila potječu iz 1839. godine, a proizveo ih je Robert Anderson. Električna energija pohranjivala se u nepunjive baterije. Izumom punjivih baterija 1880. godine, električna vozila počela su se masovno proizvoditi prije vozila s motorom na unutarnje izgaranje. Godine 1899. srušen je rekord brzine s električnim vozilom pod nazivom „La Jamais Contente“ (engleski: “The Never Satisfied”), koji je postigao brzinu od 105 km/h zahvaljujući NiFe baterijama Thomasa Edisona. Na vrhuncu, električni automobili činili su 90% prodanih automobila. Ipak, proizvodnja tih vozila prestala je jer su imali relativno niske raspone i performanse. S druge strane, vozila s motorom na unutarnje izgaranje razvijala su se brže, uglavnom kao posljedica razvoja zrakoplovnih motora.

Izdanje 4

Kontrolni sustav vožnje: Gume

Guma je sastavnica toroidalnog oblika izrađena od gume koja se koristi na kotačima različitih vozila i strojeva. Sastoji se od uglavnom gumene obloge koja sadrži zrak koji podupire vozilo i njegovo opterećenje. Danas je većina guma za osobna vozila, kao i onih za kamione, radijalna te je tako sastavljena od elastičnog gaznoga sloja, gotovo nerastezljivog pojasa i radijalno orijentirane strukture u obliku luka postavljene nad napuhanom membranom, a neke i od stope, također nerastezljive, a koji su povezani s drugim krutim elementom, tj. Rubom. Postoji još jedna vrsta guma poznatih kao dijagonalne ili „bias-ply“ gume, koje se uglavnom koriste u kamionima.

Izdanje 3

Kontrola vožnje: Kočenje

Sustav kočenja je skup komponenti čija je svrha smanjenje brzine ili zaustavljanje pokretnog vozila na stabilan, brz i učinkovit način, ili zadržavanje vozila u nepokretnom položaju ako je već zaustavljen.
Učinak kočenja uključuje pretvaranje kinetičke energije u toplinsku energiju. U vozilima se fiksna površina (pločica ili papuča) nanosi na drugu pokretnu površinu (disk ili bubanj). Trenje između ove dvije površine ograničava rotaciju pokretnog dijela i pretvara kinetičku energiju pokreta u toplinu i raspršuje je u atmosferu zračenjem. Ako toplina generirana tijekom kočenja nije učinkovito raspršena, kočioni uređaji (tekućina i pločice/diskovi ili papuče/bubanj) podvrgnuti su termičkom naprezanju, što smanjuje njihovu učinkovitost, kočioni učinak se smanjuje i povećava se zaustavni put.

Izdanje 2

Kontrola klime

Sustavi koji se koriste u automobilu za podizanje ili spuštanje temperature u putničkoj kabini temelje se na prijenosu topline pomoću izmjenjivača topline, u koje povremeno ulazi svježi ili recirkulirani zrak prije prelaska u putničku kabinu vlastitim vodovima. Vrijeme reakcije vozača ovisi o njegovoj ili njezinoj razini udobnosti, jedan od najutjecajnijih čimbenika u tom pogledu je tjelesna temperatura.

Kao opće pravilo, klima uređaj u automobilu radi na principu kompresije koji se primjenjuje na fluorirane plinove jer su njihova svojstva idealna za rad sustava klimatskog upravljanja. Kompresor, pokreće ga motor, komprimira plinovito rashladno sredstvo iz isparivača, što povećava temperaturu i pritisak. Vrući i komprimirani plin se hladi u kondenzatoru uz protok svježeg zraka. Kako gubi toplinu, ukapljuje se. Kada postane tekućina, rashladno sredstvo iz kondenzatora se akumulira u spremniku sušionog filtera iz kojeg su eliminirane vlaga i nečistoća.

Izdanje 1

Upravljač: Upravljanje aktivnih sigurnosnih elemenata vozila

Upravljački sustav sastoji se od niza mehanizama koji orijentiraju prednje kotače u skladu s okretanjem volana koje se nalazi u vozilu. Danas je upravljački sustav jedan od aktivnih sigurnosnih elemenata vozila. On utječe na stabilnost tijekom vožnje jer je osmišljen kako bi spriječio situaciju u kojoj pomicanje jednog od kotača uzrokuje istovjetno pomicanje drugih. To se postiže pomoću funkcije usmjerenja vozila te geometrije prednjih i stražnjih pogonskih sklopova.

 

Izravne posljedice stabilnog kretanja su povećana udobnost i sigurnost. Sustav za pomoć pri manevriranju vozilom također je prošao kroz značajan razvoj logičkim prijelazom s hidrauličke tehnologije na elektromehaničku tehnologiju. Razvoj upravljačkih sustava odvijao se u smjeru poboljšanja sigurnosti te, prvenstveno, udobnosti tijekom vožnje. Danas postoje kompaktni upravljački sustavi u sklopu kojih stražnji kotači također usmjeravaju kretanje vozila.

Unesite svoje korisničko ime i lozinku kako biste se prijavili na svoj račun